Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen De bonte wolf en de klant.

2. Door bij De bonte wolf een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van De bonte wolf.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4. De bonte wolf heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

5. De bonte wolf sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de produkten van De bonte wolf.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van De bonte wolf zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van De bonte wolf van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door De bonte wolf.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijs van de producten is in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2. Betaling kan geschieden door middel van  overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: 1661 73 568 t.n.v. De bonte Wolf te Groningen o.v.v. het factuurnummer.

Ook kan er met Ideal betaald worden.

Artikel 4: Levering

1. Voor transport binnen Nederland dat niet door de brievenbus past, wordt €6,50 in rekening gebracht. Als de bestelling wel door de brievenbus past, betreffen de verzendkosten €2,50.

2. De bonte wolf streeft ernaar de produkten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL kan De bonte wolf niet aansprakelijk worden gesteld.

3. De bonte wolf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden produkten. Indien vast is komen te staan dat De bonte wolf toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

4. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door De bonte wolf in de bevestigingsmail wordt vermeld.

5. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De bonte wolf zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6. Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn, tenzij sprake is van overmacht door een derde partij als PostNL. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

7. De bonte wolf doet haar uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, het kan echter voorkomen dat onverhoopt een produkt niet meer leverbaar is. In dit geval wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Artikel 5: Overmacht

De bonte wolf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tot de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door De bonte wolf en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant De bonte wolf niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren

1. De bonte wolf doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar produkten. Mocht een produkt desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het produkt geruild of geretourneerd worden.

2. Afgeprijsde produkten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

3. Binnen zeven dagen na ontvangst van de betaling kan de klant per e-mail: info@debontewolf.nl, mededelen dat hij/zij de bestelling retour zendt.

4. De produkten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan De bonte wolf verzonden te zijn aan De bonte wolf, Driehovenstraat 44, 9725 BL te Groningen. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.

5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet gebruikt, niet beschadigd en in de originele verpakking (indien van toepassing).

6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te altijd voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

7. Indien er een fout is gemaakt door De bonte wolf, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door De bonte wolf geleverde produkten blijven eigendom van De bonte wolf totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie

Als een produkt gebreken vertoont, zal De bonte wolf het produkt ruilen of repareren. Als het produkt niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Het orderbedrag zal dan ook zo snel mogelijk worden teruggestort.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

1. Voor verzending worden de produkten zorgvuldig gecontroleerd door De bonte wolf. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld produkt, dan kan de klant dit duidelijk maken via e-mail: info@debontewolf.nl. De bonte wolf zal binnen twee werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

2. De bonte wolf zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt De bonte wolf maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.

3. De bonte wolf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het produkt.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. De bonte wolf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy

Op de website van De bonte wolf wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 11: Copyright

Niets uit de website en van de produkten van De bonte wolf mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van De bonte wolf.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De bonte wolf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13: Diversen

1. Indien men aan De bonte wolf schriftelijk opgave doet van een adres, is De bonte wolf gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij men aan De bonte wolf schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door De bonte wolf gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Nimmer kan men enig recht laten gelden op grond van het feit dat De bonte wolf deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De bonte wolf in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De bonte wolf vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. De bonte wolf is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

De bonte wolf, Driehovenstraat 44, 9725 BL Groningen; 06-48921700; info@debontewolf.nl

Kamer van Koophandel Groningen 01170706 | BTW-nummer: NL1064.85.064.B.01

© 2014 - 2018 De bonte wolf | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel